วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การประชุมชมรมฆราวาส เขต 2

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016
ชมรมฆราวาสคาทอลิก จากวัดต่างๆ ในเขตการปกครองที่ 2 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมร่วมกัน ณ วัดนักบุญมาร์โก  ปทุมธานี  นำโดย บาทหลวง วิทยา  แก้วแหวน  (จิตตาธิการ)  และ  ดร.สมยศ  พงษ์ศิริพัฒน์  (ประธานชมรมฯ สภาภิบาล เขต 2)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น