วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

บทบาทของ "พ่อ-แม่" คือ การปกป้องและสอนลูกน้อย ให้เติบโตจนกระทั่งสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

ขอให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นแบบอย่างครอบครัวของลูกเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น