วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

ความท้าทายของงาน "ธรรมทูต" (Missionary) 


- นี่เป็นงานของพระเจ้า ไม่ใช่งานของฉัน 
- ต้องให้ทุกคนยึดติดมั่นคงกับพระเจ้า ไม่ใช่ที่ตัวฉัน 
- ไม่ยึดถือสถานที่ งาน และสิทธิอำนาจต่างๆ เป็นของตน พร้อมที่จะส่งต่อได้ทุกเมื่อ 
- เมื่องานเริ่มอยู่ตัวมั่นคงแล้ว ต้องพร้อมที่จะไปบุกเบิกในที่ใหม่ทันที 
- งานบุกเบิก คือ งานหลัก 
- การต้องอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย เป็นเรื่องธรรมดา 
- มาเพื่อเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่เป็นเจ้าคนนายคน 
- ลิ้นต้องอ่อน เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างๆ 
- ใจต้องกว้าง เพื่อความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่าง 
- การเสี่ยงภยันตราย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ 
- ไม่ได้ให้ไปตาย แต่ต้องยอมตาย (เพื่อความจริงและด้วยความรัก) 
- ถ้าไม่มีความรักของพระเจ้า ทำไม่ได้อย่างแน่นอน 


วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

โค้ช (Coach) 


ถ้าอยากจะ "ประสบความสำเร็จ" ในอะไรสักอย่าง 
จงหา "โค้ช" ในเรื่องนั้นๆ 

การมีโค้ชเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ 
เพราะโค้ชคือ "ผู้ที่มีประสบการณ์" ในเรื่องนั้นมาก่อน 

โค้ชจะสามารถ "มองภาพรวม" 
ชี้ "จุดอ่อนจุดแข็ง" ของคุณได้ 

"ให้กำลังใจ" คุณ 
"ท้าทาย" คุณ 
"ผลักดัน" คุณ 
และบางทีก็ "กดดัน" คุณ 
เพื่อให้คุณไปให้ถึง "เป้าหมาย" 

"โค้ช" อาจไม่ใช่ "คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในสายตาของคนทั่วไป" 
แต่ "โค้ช" จะเป็น "คนที่เข้าใจคุณที่สุด" 
และ "โค้ช" จะคอย "อยู่เคียงข้างคุณเสมอ" 

สำหรับ "คริสตชน" 
เรามี "โค้ชที่ดีที่สุด" อยู่กับเรา 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร "โค้ช" 
ผู้นี้ก็สามารถที่จะให้คำปรึกษากับเราได้ทุกเรื่อง 
ไม่เคยจากไปไหน 
สอนทุกเรื่อง 
เป็นแบบอย่างให้ในทุกเรื่อง 
"ยอมตายแทนเรา" ก็ได้ 

เขาผู้นั้นก็คือ "โค้ชเยซู" นั่นเอง 

JESUS is our COACH. 

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

ดวงอาทิตย์ 


ดวงอาทิตย์แสนเจิดจ้า 
พระโปรดมาประทานให้ 
ไม่เคยวินิจฉัย 
ส่องแสงไปทั่วทุกหน 

คนจนคนมั่งมี 
ทั้งชั่วดีทุกตัวคน 
บางคนยังคนยังสัปดน 
ร้อนก็ว่าไม่มาก็จะตาย 

จงเป็นดั่งดวงอาทิตย์ 
ดำเนินชีวิตให้ผ่องใส 
ส่องแสงให้กว้างไกล 
อย่าหวั่นไหว มั่งคงเอย 

- ย. ภราดา 


ปล. แรงบันดาลใจจาก "มัทธิว 5:45" 

"เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ 
พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว 
โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม"