วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

"น้อย" แต่ "มาก" 


ระหว่างการเข้าเงียบกับคณะชีวิตแพร่ธรรมคณะหนึ่ง 

ในชั่วโมงของการรำพึง... 
ผมได้เดินไปตามชายทะเล เดินไปบนพื้นทราย 
กลางแสงอาทิตย์ที่แผดเผาเจิดจ้า เป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง 
โดยที่ไม่ได้หยุดพักหรือลงไปสัมผัสกับน้ำทะเลเลย 

ความรู้สึกของผมตอนนั้น... 
ผมรู้สึกร้อนมากๆ กระวนกระวายใจเอามากๆ 
และที่สำคัญคือกระหายหาน้ำมากๆ อยากดื่มน้ำ อยากสัมผัสกับน้ำ 

และเมื่อหมดเวลาของชั่วโมงการรำพึง... 
ผมได้นำเท้าของผมจุ่มลงในน้ำทะเล 

ความรู้สึกของผมตอนนั้น... 
รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการปลดปล่อย 
ความร้อน ความกระหาย ความกระวนกระวายต่างๆ มันหายไปหมด 
เพียงแค่การจุ่มเท้าลงไปในน้ำทะเลเท่านั้น 

ข้อคิดที่ได้จากการรำพึงนี้... 
รู้สึกถึง "การประกาศข่าวดี" ของพระเยซูคริสต์ 
แก่ผู้ที่มีความต้องการกระหายหาการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 
จากพันธนาการของความทุกข์และการจมอยู่ในความบาปทั้งปวง 
ซึ่งแม้เพียงการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์นั้นอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
แต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นช่างมากมายเหลือเกินสำหรับผู้ที่มีความกระหายหาสิ่งๆ นั้น 

และที่สำคัญ... 
งานนี้เป็นของ "พระเป็นเจ้า" 
เราจึงเป็น "ผู้ร่วมงานของพระเป็นเจ้า" 
เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัวอย่ากังวลที่จะเป็น "ธรรมทูตผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์" 

จงวาง "มือน้อยๆ ของเรา" 
เอาไว้ใน "พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้า" 
แล้วสิ่ง "อัศจรรย์" มากมายจะบังเกิด 

Amen.