วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

ประมวลภาพสิ่งที่เด็กๆ ทั้ง 3 อำเภอ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม "St.Mark Academy" วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017

1.อ.เมือง: เรียนรู้เรื่อง "กำเนิดความรัก" และออกเดินทางไกลชมทุ่งดอกปอเทือง


2.อ.สามโคก: เรียนรู้ศิลปะการทำขนมไทยและฝึกหัดดนตรี
3.อ.ลาดหลุมแก้ว: เรียนรู้ข้อคิดผ่านเรื่องราว "ชาวสะมาเรียผู้ใจดี"
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ถ้าอวัยวะส่วนใดของท่านเป็นเหตุให้ทำบาป จงตัดมันทิ้งเสีย" 

ลีลาการพูดเช่นนี้ของพระเยซูเจ้า เป็นคำพูดที่รุนแรงและเกินจริง ไม่ได้เน้นให้ปฏิบัติตามตัวอักษร เพียงแต่ต้องการย้ำว่า "สำคัญจริงๆ"

พระเยซูเจ้าเน้นให้เราพยายามดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ไร้มลทินในแต่ละวัน เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ฉากพระเยซูช่วยคนถูกปีศาจสิง ให้ข้อคิด 3 ประการ ดังนี้ 

1)พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือปีศาจ 

2)การเชื้อเชิญให้มีความเชื่อในพระเยซู 

3)พระเยซูทรงมีอำนาจเหนือความตาย สามารถช่วยให้มนุษย์กลับคืนชีพได้


ขอพระองค์โปรดทวีความเชื่อในใจของลูกให้มากยิ่งขึ้นด้วยเทอญ


อาแมน
กลุ่มเด็กช่วยมิสซา & เยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 กลุ่มเด็กช่วยมิสซาได้ประชุมและฝึกซ้อมการช่วยพิธีกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตามด้วยการประชุมกลุ่มเยาวชน มีการประเมินผลงานปี 2016 และวางแผนงานปี 2017
วันภาวนาเพื่อเอกภาพ 2017

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 วัดนักบุญมาร์โก และ คริสตจักรปทุมธานี ร่วมกันสวดภาวนาเพื่อเอกภาพ ภายหลังจากที่มาร์ติน ลูเธอร์ แยกนิกายออกไป ครบ 500 ปี โอกาสนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาสได้เชิญ "อาจารย์ยอห์น" ขึ้นเทศนา ภายหลังจากอ่านพระวรสาร


วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"กลุ่มผู้สูงอายุ" กับ "งานพิธีกรรม"

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 วัดนักบุญมาร์โก ส่งตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมรับการอบรม "ฆราวาสผู้ประสานงานด้านพิธีกรรมของวัด" ที่จัดขึ้นโดยแผนกพิธีกรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านผู้หว่าน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคคลากรของวัดในด้านพิธีกรรม


กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 คุณฝน (ผู้รับผิดชอบงานประกาศข่าวดีอำเภอลาดหลุมแก้ว) และบราเดอร์คำปั่น ได้พาเด็กๆ ไปทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้จักสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี และยังเป็นโอกาสฝึกเด็กๆ ในเรื่องความรักและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กลุ่มนักฟุตบอล "St.Mark Academy Football Club"

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เด็กและเยาวชนวัดนักบุญมาร์โก ได้ทดลองเล่นฟุตบอล ณ สนามกีฬาใหม่ "St.Mark Academy Stadium"


กลุ่มยุวธรรมทูต "ลาดหลุมแก้ว"

คุณฝน (ผู้รับผิดชอบงานประกาศข่าวดีอำเภอลาดหลุมแก้ว) ได้จัดตั้ง "โครงการยุวธรรมทูต" ให้กับเด็กๆ ในชุมชนลาดหลุมแก้ว เพื่อปลูกฝังและฝึกให้เด็กๆ มีจิตใจแห่ง "การรักและรับใช้" ผู้อื่น โดยมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เช่น ช่วยยกของบริจาค ช่วยทำงานบ้าน ฯลฯ
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

เรื่องราว "หอบาเบล" สะท้อนภาพความทะเยอทะยาน และการปฏิเสธที่จะตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า 


มนุษย์รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตนเอง และให้ความสนใจเฉพาะกลุ่มพวกพ้องของตน ซึ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า


ในพระวรสาร สะท้อนภาพที่ตรงกันข้าม นั่นคือ พระเยซูเจ้าสอนให้ "เลิกนึกถึงตนเอง และน้อมรับพระประสงค์พระเจ้า" ไม่แสวงหาผลประโยชน์เข้าตนเอง หรือสนใจแต่เพื่อนพ้องของตน


อาแมน


วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

วันนี้ นำเสนอคำว่า "ซาตาน" (Satan) ในภาษาฮีบรู แปลว่า "ปรปักษ์" หรือ "ศัตรู" หรือ "คู่อริ"  

พระเยซูเจ้าตำหนิเปโตร "เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา อย่าขัดขวาง เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์" 

เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คิดและทำตามใจตนเอง โดยไม่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อนั้น เรากำลังกลายเป็น "ซาตาน"

ขอพระเจ้าช่วยขจัด "จิตซาตาน" ออกไปห่างไกลจากตัวลูกด้วยเทอญ

อาแมน

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งานแต่งงาน "เมย์ & พัฒน์"

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:00 น. วัดนักบุญมาร์โก ได้มีครอบครัวคริสตชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครอบครัว พิธีศีลสมรสระหว่าง "เมย์ & พัฒน์" ขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวตลอดไปกลุ่มนักปั่น "St.Mark Academy Cycling Club"

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 (วันหยุดชดเชยมาฆบูชา) กลุ่มนักปั่น "St.Mark Academy Cycling Club" รวมตัวกันปั่นจักรยานสร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ปทุมธานี-เกาะเกร็ด) และนำจักรยานข้ามแม่น้ำไปปั่นวนรอบเกาะ (หาของกิน ^^) อีก 5 กิโลเมตร 
วันผู้ป่วยสากล 2017

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 วัดนักบุญมาร์โก จัดพิธีศีลเจิมผู้ป่วยและอวยพรผู้สูงอายุในมิสซา เนื่องในโอกาสวันผู้ป่วยสากลประจำปี 2017 

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด" พวกเขาไม่เคยเชื่อในพระเยซูเจ้า คอยแต่จะทดสอบและหาทางจับผิดพระองค์

ขอให้ความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ช่วยให้เราเขื่อและไว้วางใจในพระองค์ยิ่งขึ้นทุกวันเทอญ

อาแมน

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์ จำนวน 40 คน ได้มาจัดกิจกรรมในธีม "กีฬาสี" ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี