วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

มิสซาส่ง "ธรรมทูต"

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 19:00 น. วัดนักบุญมาร์โก ได้จัดมิสซาฉลองไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และถือโอกาสร่วมส่ง 3 ธรรมทูตไทย ไปเปิดภารกิจใหม่ ณ ประเทศไต้หวัน