วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

อะไรอยู่ในมือ 

     ครั้งหนึ่งผมได้นั่งรถตู้เพื่อจะเดินทางข้ามจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง 
ผมนั่งข้างๆ กับผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งห่างกันประมาณสองช่วงเบาะ เมื่อรถออกไปได้สักพัก 
เธอก็หลับสัปหงกด้วยความเหนื่อยล้า (น่าจะปวดคอน่าดู) 
      
      ผมอยากจะช่วยเธอแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง จะเอาไหล่ไปให้เธอซบมันก็จะดูไม่งาม 
ผมก็เลยพูดกับพระเจ้าไปว่า "พระองค์...ลูกต้องทำยังไงดี?" 
พระเจ้าก็ได้ตรัสในใจผมว่า "ลูกมีอะไรอยู่ในมือก็ใช้สิ่งนั้นแหละ" 

      ผมก็นึกขึ้นได้ว่ากระเป๋าเดินทางของผมนี่แหละที่พอจะให้ใช้เป็นที่พิงหนุนได้ 
เพราะมันใบใหญ่พอสมควรและวันนั้นก็ใส่ข้าวของลงไปเยอะมากๆ จนเต็มกระเป๋าอีกต่างหาก 

       ผมจึงบอกเธอไปว่า "ให้ใช้กระเป๋าของผมเป็นที่พิงและหนุนนอนได้" 

   เธอก็รับเอาไว้แล้วก็กล่าวขอบคุณผม และเธอก็ใช้กระเป๋าของผมพิงและหนุนนอน
ไปจนถึงที่หมายปลายทาง 

       
          จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมสำนึกได้ว่า.... 
"การแบ่งปันความรักของพระเจ้าสู่เพื่อนพี่น้อง" หรือแม้กระทั่ง 
"การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า" นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มจาก "สิ่งที่ยิ่งใหญ่" 
เราสามารถเริ่มได้จาก "สิ่งที่เรามีอยู่ในมือของเรา" มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูเล็กๆ น้อยๆ 
แต่นั่นก็คือ "พระพรของพระเป็นเจ้า" ที่มีให้แก่เราแต่ละคน และที่สำคัญก็คือ....

"ไม่มีพระพรใดที่เล็กเกินไป" 
       No give is too small. 

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ใครเป็น "พี่น้อง" ของเราบ้าง?

คงไม่ใช่เพียงผู้ที่สืบสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น แต่ควรเป็นมนุษย์ทุกคน ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นตามฉายาของพระองค์ 

ดังนั้น จงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อสมกับที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเทอญ

อาแมน

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"เครื่องหมาย" ช่วยทำให้เรามั่นใจในเรื่องต่างๆ มากขึ้น 

แต่เรื่องพระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องหาเครื่องหมายใดๆ อีกต่อไปแล้ว เพราะการไถ่บาปของพระองค์เป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุด

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งใด "สำคัญที่สุด" ในชีวิตเรา ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นทำมาหากิน จนกระทั่งเข้านอน เรามีเป้าหมายทำไปเพื่ออะไร?

หากเป้าหมาย คือ การกลับไปอยู่ใกล้ชิดพระเป็นเจ้า จงจัดเวลาในแต่ละวันเพื่ออยู่กับพระองค์บ้างเทอญ

อาแมน


บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ก่อนที่เราจะ "พูด" หรือ "ประกาศ" สิ่งใดก็ตาม จำเป็นต้องรู้และเข้าใจสิ่งนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน

ดังนั้น เชิญมาทำความรู้จักพระเยซูคริสต์กันเถิด

อาแมน

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งของเซ่นไหว้อันมีคุณค่าแท้จริง น่าจะเป็นการมีเมตตาต่อกันและกัน

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ภาระ" ที่เรามีจะเบาลง หากรู้จักนำมาวางที่พระองค์ผู้ทรงบรรเทาใจเรา

อาแมน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ความฉลาด" อย่างแท้จริง ต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ 

เพราะเขาจะเปิดใจยอมรับ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยแสดงให้มนุษย์ทราบ

ดังนั้น จงเป็นคนฉลาดที่รู้จักสุภาพถ่อมตนเถิด

อาแมน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"วิบัติ" จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนเรา "ไม่เชื่อฟัง" เช่น นักเรียนไม่เชื่อฟังครู ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่  ฯลฯ 

แต่ "วิบัติ" ที่ร้ายแรงที่สุด ก็คือ "มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า" เพราะจำนำมาซึ่งความทุกข์นิรันดร

ดังนั้น จงเชื่อพระวรสารและกลับใจเถิด

อาแมน


วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงกันระหว่างคำสอนของศาสนา "คริสต์" และ "พุทธ" ได้แก่

การไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ บนโลกนี้"

"พุทธ" - "ไม่ยึดมั่นถือมั่น"

"คริสต์" - "ผู้ที่หวงชีวิตของตนก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก"

ดังนั้น จงปฏิบัติตามคำสอนเถิด เพื่อจะได้พบหนทางนำไปสู่ความสุขอันแท้จริง

อาแมน

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

บทสรุป "คำสอนของพระเยซู" มีเพียงแค่ 2 ประการดังนี้
1.จงรักพระเจ้า
2.จงรักเพื่อนมนุษย์

ดังนั้น ขอให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ในทุกๆ วันเทอญ

อาแมน


วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ความทุกข์ยากลำบากทางกาย ใช้เวลาไม่นานก็หาย แต่ความทุกข์ยากทางใจ จะคงไว้ซึ่งความทรมาน

ดังนั้น "อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณ"

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ในโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน มีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนออกมาเขียนหนังสือแนะนำ "เคล็ดลับการใช้ชีวิตสู่ความสำเร็จ"

แต่มีผู้หนึ่งที่เคยแนะนำเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อสองพันปีที่ผ่านมา นั่นคือ "พระเยซูเจ้า" 

พระองค์แนะนำเคล็ดลับว่า "จงฉลาดดุจงู และซื่อดุจนกพิราบ" แล้วเราจะสามารถเอาตัวรอดอยู่ในสังคมที่แสนจะอยู่ยากนี้ได้อย่างลงตัว

อาแมน

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งที่ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คือ "อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว" 

ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจ ตัดสิ่งไม่จำเป็นทั้งหลายออกไป เพื่อเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์กันเถิด 

อาแมน

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปเมื่อสองพันปีอย่างไร

พระเยซูเจ้ายังคงส่งคริสตชนออกไปในปัจจุบันอย่างนั้น

จุดประสงค์ของ "การส่งออก" ไม่ใช่เพียงการการช่วยเหลือฝ่ายร่างกาย แต่เป็น "การประกาศว่าพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว"

อาแมน

พันธกิจ แห่ง "การประกาศข่าวดี"

https://www.youtube.com/watch?v=olo1Hh9O9pQ&feature=share