วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงกันระหว่างคำสอนของศาสนา "คริสต์" และ "พุทธ" ได้แก่

การไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ บนโลกนี้"

"พุทธ" - "ไม่ยึดมั่นถือมั่น"

"คริสต์" - "ผู้ที่หวงชีวิตของตนก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก"

ดังนั้น จงปฏิบัติตามคำสอนเถิด เพื่อจะได้พบหนทางนำไปสู่ความสุขอันแท้จริง

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น