วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ค่ายคำสอน "เมษาฯ มาร์โก" ปี 2017

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่ายคำสอน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2017 เพื่อสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักพระเยซูเจ้า และเตรียมพวกเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามช่วงอายุ

ในปีนี้ มีมาสเตอร์เณร จากบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน มาช่วยจัดค่ายคำสอน ได้แก่ ม.กอล์ฟ และ ม.บุ๊ค
วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

การบอกรักพระเจ้านั้น สามารถกระทำได้โดย "การเชื่อฟังพระองค์" เหมือนลูกที่รักพ่อแม่ ก็ต้องเชื่อฟังท่าน เหมือนสามีภรรยาที่รักกัน ก็ต้องเชื่อฟังซึ่งกันและกัน

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน" ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วัดนักบุญมาร์โก จัดพิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน" ครั้งที่สอง พร้อมทั้งมีการทำเครื่องหมาย "ตักน้ำล้างดวงตา" เพื่อเตือนใจว่า "พระเยซูเจ้าได้ทรงรักษาดวงตาที่มืดบอด ให้กลับมองเห็นแสงสว่างแล้ว"


ซ้อมกีฬา เตรียมแข่ง "วันฉลองวัด"

กลุ่มพ่อบ้าน & กลุ่มเยาวชน รวมตัวกันฝึกซ้อมกีฬา ⚽️🏐 เพื่อเตรียมแข่งขันในวันฉลองวัดประจำปี 2017

โดยครั้งนี้ มีโค๊ชจากประเทศอิตาลี 🇮🇹 มาควบคุมการฝึกซ้อมด้วยตนเอง ^^
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเยาวชน เข้าร่วม "ค่ายปัสกา 2017"

กลุ่มเยาวชนส่งตัวแทนเยาวชน 11 คน เข้าร่วมค่ายสังฆมณฑลประจำปี "ค่ายปัสกา" ตั้งแต่วันที่ 23-26 มีนาคม 2017 ณ วัดนักบุญอังเดร บางภาษี 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเยาวชนให้เข้าใจความหมาย "ปัสกา" ที่กำลังจะทำการสมโภชในปีนี้


สารวัด

กลุ่มนักปั่น "St.Mark Academy Cycling Club"

ประมวลภาพ กลุ่มนักปั่น "St.Mark Academy Cycling Club"  ประจำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

ประมวลภาพ กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy" ประจำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017

1.อ.เมือง: กีฬา ดนตรี ศีลธรรม2.อ.สามโคก: พระคัมภีร์ และ กีฬา

3.อ.ลาดหลุมแก้ว: แสวงบุญ & ทัศนศึกษา ณ วัดบางแสน
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเด็กช่วยมิสซา "เข้าค่ายฯ 2017"

วันที่ 17-19 มีนาคม 2017 วัดนักบุญมาร์โก ส่งเด็กช่วยมิสซา จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม "ผู้ช่วยพิธีกรรม เขต 2" ณ บ้านพระหฤทัย อ.ชะอำ 

เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน