วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"คนเลี้ยงแกะ" ในพระวรสารวันนี้ สามารถเปรียบได้กับเราคริสตชน ผู้ได้รับเกียรติเป็นพวกแรก ให้มีสิทธิ์เข้ามานมัสการพระกุมารเยซู

เมื่อเราตระหนักถึง "สิทธิพิเศษ" ประการนี้ ก็ขอให้เราทำเหมือนบรรดาคนเลี้ยงแกะ ที่ได้นำเรื่องพระกุมารที่ได้พบเจอไปบอกเล่าให้คนอื่นๆ ได้รับทราบต่อไปด้วย

อาแมนมิสซาส่งท้ายปีเก่า 2016

วัดนักบุญมาร์โก จัดให้มีพิธีมิสซาส่งท้ายปีเก่า ในคืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 เวลา 19:00 น. หลังพิธีมีการแจกปฏิทินคาทอลิก และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน


บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

เราจบปี 2016 ด้วยการตอกย้ำถึง "แสงสว่างแท้จริง" คือ "พระเยซูเจ้า" ที่จะส่องนำทางชีวิตเรา

ขอพระองค์ทรงนำทางลูกตลอดเวลาเทอญ

อาแมน

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

บทบาทของ "พ่อ-แม่" คือ การปกป้องและสอนลูกน้อย ให้เติบโตจนกระทั่งสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

ขอให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เป็นแบบอย่างครอบครัวของลูกเทอญ

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"เยซู" แปลว่า "พระผู้ช่วยให้รอดพ้น" แล้วใครบ้างที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้?

พระวรสารในวันนี้ ได้บอกให้เราทราบว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม ให้ได้รับความรอดพ้น

ขอให้เรามีใจกว้าง สามารถรักเพื่อนพี่น้องทุกคนได้ดังเช่นพระองค์เทอญ

อาแมน


วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระกุมารอวยพร (ชุมชนวัดสะแก)

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพรพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนวัดสะแก วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน
พระกุมารอวยพร (บ้านป้าใจและเกาะปิ้ง)

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพรป้าใจ และพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนเกาะปิ้ง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน
พระกุมารอวยพร (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพรพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนเคหะไพร่ฟ้า วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน
บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"อำนาจ" อาจทำให้คนหลงผิดติดใจ จนกระทั่งสามารถทำร้ายผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว

เหมือนที่กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้ประหารชีวิตเด็กทารก เพราะกลัวว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาเกิด

ดังนั้น ขอวิงวอนพระเจ้าให้เราสามารถใช้อำนาจที่มี เพื่อประโยชน์ในการสร้างสันติแท้จริงในสังคมเทอญ

อาแมน

กลุ่มนักขับร้อง "ภารกิจสะกิดแรงบันดาลใจ"

กลุ่มนักขับร้องวัดนักบุญมาร์โก ได้ออกเดินทางสู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เพื่อรับแรงบันดาลใจจากมาเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และน้องๆ ในการร้องเพลงประสานเสียง ตั้งแต่วันที่ 25-28 ธันวาคม 2016

มีผู้เข้าร่วมภารกิจจำนวนทั้งสิ้น 12 คน นำทีมโดย คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) 

นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้ออกเยี่ยมเยียนและร้องเพลงอวยพรโอกาสคริสต์มาส ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ความรัก" มัก "ว่องไว" ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยความรัก เรามักใส่ใจทำสิ่งนั้นก่อนเสมอ

เหมือนในพระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์นผู้ได้ชื่อว่า "ศิษย์ที่รัก" ได้วิ่งไปถึงพระคูหาก่อนใครหมด

ขอให้เรามีความรักเช่นเดียวกับท่านนักบุญเทอญ

อาแมน


พระกุมารอวยพร (ชุมชนระแหง)

บ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 คุณพ่อเจ้าอาวาสและตัวแทนสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพร และจัดงานคริสต์มาสให้พี่น้องในชุมชน 

ในงานมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ต้องขอขอบคุณผู้มีนำ้ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัยและของรางวัล


คริสต์มาส 2016

ภาพบรรยากาศคืนวันคริสต์มาส วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 19:00-22:00 น. 

มีผู้มาร่วมงานฉลองวันเกิดพระเยซูในปีนี้จำนวนมาก หลังมิสซามีการแสดงดนตรีและทานเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว


บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ความอดทน" จะช่วยให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคต่างๆ นานา ไม่ว่าภยันตรายนั้นจะใหญ่หลวงเพียงใดก็ตาม

ดังเช่น นักบุญสเทเฟน ที่เราฉลองในวันนี้ ท่านอดทนต่อการเบียดเบียนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อยืนยันความเชื่อพระเจ้า

อาแมน

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"แสงสว่าง" เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ หากปราศจากแสงสว่าง ชีวิตคงมืดมนและหลงทาง

ดังนั้น ขอพระกุมารที่เสด็จมาบังเกิด ได้เป็น "แสงสว่างแท้จริง" สำหรับชีวิตของเราทุกคนเทอญ

อาแมน