วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระกุมารอวยพร (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพรพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนเคหะไพร่ฟ้า วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น