วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "แผนการณ์ของพระเจ้า" (God's plan) คือ การเข้าใจว่าพระเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเพียงแค่ชนชาติเดียวหรือศาสนาเดียว 

อันที่จริง พระองค์มาช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ 

ขอให้เรามีจิตใจกว้างเหมือนดังพระองค์เทอญ

อาแมน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น