วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มิสซา โดย พระสงฆ์ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:00-12:00 น. คุณพ่อวรัญญู นางาม, คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ, และคุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม (พระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) มาทำมิสซาที่วัดนักบุญมาร์โก
ประชุมพระสงฆ์ เขต 2

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ยินดีต้อนรับพระสงฆ์ เขต 2 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เลือกวัดนักบุญมาร์โก เป็นสถานที่ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 

กลุ่มนักฟุตบอล

นักกีฬาฟุตบอลวัดนักบุญมาร์โก (ชุมชนไพร่ฟ้า) เป็นตัวแทนเดินทางไปเยี่ยมเยียนและแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ณ ศูนย์คอมมูนิต้า ลำไทร วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 เวลา 13:00-18:00 น.

กลุ่มเด็กช่วยมิสซา

วัดนักบุญมาร์โก ส่งเด็กช่วยมิสซาเข้ารับการอบรม "ผู้ช่วยพิธีกรรม" ร่วมกับกลุ่มเด็กช่วยมิสซาวัดเซนต์หลุยส์ สาทร วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:00-13:00 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรกลุ่มผู้สุงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญมาร์โก เดินทางไปร่วมงาน "ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล" ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017 (เวลา 10:30-13:00 น.)

กลุ่มนักปั่น

ออกปั่นสำรวจเมืองปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม เวลา 14:00-18:00 น.

Caritas Cup #1

วัดนักบุญมาร์โกได้จัด...

การแข่งขันฟุตบอล "Caritas Cup 2017" (ประจำเดือนกรกฎาคม) ⚽️

รุ่นประถม 7 ทีม, รุ่นมัธยม 6 ทีม, รุ่นพ่อบ้าน 3 ทีม