วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 "ครูแคท" (ผู้รับผิดชอบงานประกาศช่าวดีชุมชนไพร่ฟ้า) และ "พี่เต้" (อาสาสมัคร) ได้เริ่มกิจกรรม "เรียนรู้คุณธรรม ผ่านภาพยนตร์" ที่บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า) ในช่วงเวลาเย็นวันศุกร์
พลมารี ร่วมส่งศีลฯ และเยี่ยมเยียนผู้ป่วย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017 ประธานและตัวแทนสมาชิกพลมารี เปรซิเดียม "พระแม่แผ่เมตตา" ได้เดินทางร่วมกับพระสงฆ์ เพื่อส่งศีลฯ และให้กำลังใจ "คุณลุงอุบล ค้าแหวน" ที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปทุมธานี


การแบ่งปันพระวาจา (อ.ลาดหลุมแก้ว)

ภาพบรรยากาศ "การแบ่งปันพระวาจากับพี่น้องต่างความเชื่อ" วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017 ณ ชุมชนระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว 

(ใช้หนังสือเรียนพระคัมภีร์ที่แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทำขึ้น)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ (คณะธรรมทูตไทย) ผู้นำการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้พานักเรียนมาลงภาคสนาม ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 

นักเรียนได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่ยากจนในชุมชนต่างๆ รอบวัด ตัดผม ซักผ้า ทำความสะอาด ฯลฯ และมีการไตร่ตรองสิ่งที่ได้รับร่วมกัน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันพักผ่อน "ครอบครัวมาร์โก" ปี 2017

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017 คุณพ่อเจ้าอาวาส พาสัตบุรุษวัดนักบุญมาร์โก ไปพักผ่อนประจำปีร่วมกันที่จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น 65 ท่าน

1.วัดนักบุญเวนันซีโอ


2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย 3.หาดเจ้าสำราญ"ไบค์ ฟอร์ ไคร้สท์" ครั้งที่ 1

"จงไปประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ" (มาระโก 16:19) นี่คือพระบัญชาพระเยซูเจ้า ที่คริสตชนทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามในทุกยุคทุกสมัย


กลุ่มนักปั่นจักรยานคาทอลิก อยากกระตุ้นจิตตารมย์แห่งการประกาศข่าวดี ให้คริสตชนตอบสนองพระบัญชาของพระองค์ จึงจัดกิจกรรม "ไบค์ ฟอร์ ไคร้สท์" ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017  สนามงานประกาศข่าวดีวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 


วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคาทอลิกที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน

2.เพื่อนำรายได้จากงานปั่นจักรยานในครั้งนี้มอบให้คณะธรรมฑูตไทยใช้ในการประกาศข่าวดี

3.เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ


โอกาสนี้กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานปั่นจักรยานและมอบรางวัลในครั้งนี้