วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ (คณะธรรมทูตไทย) ผู้นำการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ได้พานักเรียนมาลงภาคสนาม ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 

นักเรียนได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่ยากจนในชุมชนต่างๆ รอบวัด ตัดผม ซักผ้า ทำความสะอาด ฯลฯ และมีการไตร่ตรองสิ่งที่ได้รับร่วมกัน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น