วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ "เยาวชน เขต 2"

วันที่ 28-29 มกราคม 2017 กลุ่มเยาวชน จากวัดต่างๆ ในเขตการปกครองที่ 2 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 20 คน ได้มาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ ประกอบด้วย การเทศน์(คพ.ต้อม), การแบ่งปันพระวาจา(คพ.บอย), การออกเยี่ยมเยียนชาวบ้าน, การภาวนาเทเซ่, การไตร่ตรองชีวิต, และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"คำอ้อนวอน" ที่แตกต่างกันของ
1.ปีศาจ: วอนขอให้พระเยซูเจ้าไปไกลๆ
2.คนที่ถูกขับปีศาจออกไป: วอนขอตามเสด็จพระเยซูเจ้าไปด้วย

ขอพระเจ้าช่วยขจัด "ปีศาจ" ออกไปจากใจของลูก เพื่อจะได้ติดตามพระองค์ไปทุกวันเทอญ

อาแมน

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ญาติพี่น้องของพระเยซูเจ้า" คือ "ผู้ที่ทำตามพระสงค์ของพระเจ้า" ไม่ใช่ "ผู้ที่ทำตามใจตัวเอง"

ขอให้ลูกหาเวลาเงียบในแต่ละวัน เพื่อฟังเสียงของพระองค์ด้วยเทอญ

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 9:00-15:00 น. คณะครูจากโรงเรียน St.Francis Xavier เมืองทอง มาจัดกิจกรรมสอนเรียนและแบ่งปันความสุขโอกาสวันเด็ก ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน นำของรางวัลมาแจกให้เด็กๆ มากมาย 


มิสซาครบรอบ 100 วัน การเสด็จสวรรณคต

ในคืนวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 19:00 น. วัดนักบุญมาร์โก ถวายมิสซาเป็นพระราชกุศล โอกาสครบ 100 วัน แด่ดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว" ประโยคนำมาซึ่งความหวังที่จะรอพ้น ได้ถูกประกาศออกไปยังทุกชาติทั่วโลก ไม่ว่าดินแดนใดก็ตาม

ขอให้ลูกแต่ละคนปฏิบัติตามคำสอนข้อนี้ของพระองค์ทุกวันเทอญ

อาแมนวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

หลังจากพระเยซูแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน พระองค์ทรงกระทำสิ่งดีมากมาย และอบรมสั่งสอนประชาชน จนกระทั่ง ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวกินปลา มีคนตามมาขอความช่วยเหลือตลอดเวลา

ท่าทีของพระเยซูเจ้า คือ เปิดประตูต้อนรับทุกคน ไม่ปล่อยให้โอกาสที่จะช่วยเหลือประชาชนเสียไป 

ขอให้เรามีใจเปิดกว้างรับรู้ความต้องการของเพื่อนพี่น้องดังเช่นพระองค์เทอญ

อาแมน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"อัครสาวก 12 คน" ถูกเรียกมาซึมซับชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อจะนำไปประกาศให้แก่นานาชาติรับรู้ถึงหนทางความรอดพ้น

ขอให้เราได้ทำหน้าที่เหมือนบรรดาอัครสาวกด้วยเทอญ

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"พระบุตรของพระเจ้า" หรือ "Son of God" เป็นคำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยศตวรรษแรกๆ เพื่อใช้เป็นคำนำสำหรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ภาคพันธสัญญาเดิม ใช้คำนี้เพื่อหมายถึง "ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า" 

ดังนั้น พระวาจาประจำวันนี้ ย้ำเตือนเราว่า "พระเยซูเจ้า" เป็นบุตรพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และใกล้ชิดพระองค์อย่างแท้จริง

ขอให้เราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า เพื่อสมเป็นบุตรของพระองค์อย่างแท้จริงเทอญ

อาแมน

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ในวันสับบาโตนั้น ควรทำความดีหรือความชั่ว" ประโยคเตือนใจว่าสิ่งใดสำคัญกว่ากัน ระหว่าง "กฏระเบียบ" vs "ชีวิตคน"

ขอให้เราเป็นเหมือนพระเยซูเจ้า ที่มองเห็นความสำคัญของชีวิตมนุษย์ มากกว่าสิ่งอื่นใดเทอญ

อาแมน


การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ของประเทศไทย

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อบัญชี: มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (เงินบริจาค)
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาโอเรียนเต็ล
บัญชี: บัญชีออมทรัพย์
เลขที่: 226-0-26685-9
โทรสาร: 02-237-1033 เอกสารการโอนแจ้งว่า "ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้" 

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"วันสับบาโต" คือ วันหยุดพัก มีข้อกำหนดให้ชาวยิวทุกคนหยุดพักจาก "การสร้าง" เหมือนที่พระเจ้าทรงหยุดพักหลังการสร้างทั้งหกวัน หัวใจของวันสับบาโต คือ ให้สิ่งสร้างต่างๆ ได้พักฟื้นฟูตนเอง 

ดังนั้น การช่วยเหลือคนเจ็บป่วยของพระเยซูเจ้าที่ดูเหมือนขัดต่อกฏ แต่แท้จริงพระองค์กำลังช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ให้กลับมาบริสุทธิ์ดังเดิม

ขอพระเยซูทรงฟื้นฟูหัวใจของลูกให้กลับบริสุทธิ์ดังเดิมเทอญ

อาแมน

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

การ "จำศีลอดอาหาร" จะกระทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เป็นเครื่องหมายถึง ความหายนะ ความเศร้าโศก การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ดังนั้น จึงไม่มีสาเหตุที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าจะต้องจำศีลอดอาหาร เพราะเวลานี้พระเยซูยังอยู่กับพวกเขา พวกเขามีความสุขอย่างเต็มเปี่ยม และอยากตักตวงช่วงเวลาดีๆ เหล่านี้กับพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร เริ่มต้นงานเขียนของท่านด้วยการประกาศ "พระเยซูเจ้า" ว่าเป็นผู้ที่จะมาลบล้างบาปของมนุษย์ทั่วทั้งโลก

"คริสตชน" ก็มีหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านนักบุญ ที่จะต้องประกาศ "พระเยซูเจ้า" ก่อนกระทำสิ่งใดทั้งสิ้น

อาแมนวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"เรามาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ" ประโยคคำพูดของพระเยซูในวันนี้

ดังนั้น หากเราอยากอยู่ใกล้พระเยซู จงสำนึกว่า "เราเป็นคนบาป" และต้องการพระองค์

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สำหรับมนุษย์มองว่า "ความเจ็บป่วยมาจากผลของการกระทำในอดีต" หรือ "เวรกรรม" 

ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนืออำนาจต่างๆ รักษาผู้คนโดยอาศัยการ "อภัยบาปความผิดในอดีตที่เคยทำผิดพลาดมา"

ขอพระองค์อภัยบาปความผิดของลูกด้วยเทอญ

อาแมน

สรุปบทเทศน์เข้าเงียบประจำปี 2017

เข้าเงียบประจำปี "คณะธรรมทูตไทย"

โดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์

(10-12 มกราคม 2017)


หัวข้อ: ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่


ช่วงที่ 1: Kerygma คืออะไร?

-สภาพปัญหาคาทอลิกไทย คือ การปลูกฝังความเข้าใจข้อความเชื่อไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ความเชื่อแบบชุมชนคริสตชน (ไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงที่มาชุมนุมกันในวันอาทิตย์)

-ศิษย์พระคริสต์จำเป็นต้องเรียนแบบพระเยซูเจ้า ในเรื่องความนบนอบเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้า

-การฟื้นฟูสรรพกำลังเพื่อประกาศข่าวดี หาวิธีการใหม่ๆ เพิ่มความกระตือรือร้นในการเทศน์สอน Kerygma

-Kerygma = การประกาศข่าวดีทุกอย่างโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

-กจ 9 หลังเปาโลกลับใจ ท่านได้ประกาศเพียงเรื่องเดียวทันทีว่า "พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า

-2 คร 4:5 "เพราะเรามิได้ประกาศเรื่องตนเอง แต่ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า" ไม่ต้องมัวแต่โม้เรื่องตนเอง

-1 คร 1:30-31 "ผู้ใดจะโอ้อวด ก็ให้โอ้วดเรื่องพระเจ้าเถิด"

-คส 1:25-29 "ภารกิจของเราคือการประกาศพระวาจา เพื่อพระคริสต์จะได้ดำรงในตัวท่าน เราประกาศถึงพระคริสตเจ้าพระองค์นี้ให้ทุกคนดีพร้อมเดชะพระคริสตเจ้า"

-เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน ลองหันมาประกาศพระเยซูเจ้า แล้วพระองค์จะเพิ่มพลังให้แก่เรา

-กจ 2:22-27 .เปโตร ประกาศ Kerygma ประกาศให้คนเข้าใจและซาบซึ้งถึงพระเยซูเจ้า จนมีคนขอล้างบาป 3,000 คน 

-กจ 7:51-56 .สเทเฟน ประกาศ Kerygma แม้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิต

-1 คร 1:23-24 การประกาศ Kerygma ไม่ว่ายุคไหน ผู้คนก็ไม่ชื่นชม แต่หน้าที่ของ "ศิษย์พระคริสต์" เราก็ต้องประกาศ

-ไม่ว่าสัตบุรุษจะรู้สึกอย่างไร ชอบฟังหรือไม่ชอบฟัง เราก็ต้องประกาศเรื่อง Kerygma ไม่ใช่เลี่ยงไปใช้ประสบการณ์ของผู้อื่นที่ไม่ใช่พระเยซู หรือเลี่ยงไปสอนเรื่องศีลธรรม โดยไม่โยงไปที่พระเยซู

-พวกคริสตชน middle class คือ "แบบครึ่งๆ กลาง" ไม่ได้ดีพร้อม เดชะพระคริสตเจ้า (คส 1:28) เขาไม่ได้รับการสอนให้รู้จักพระเยซูแบบสุดโต่ง

-ปัญหาของสภาพพระศาสนจักรไทย คือ พูดถึงพระเยซูเจ้าน้อยไป 

-เราไม่จำเป็นต้องเทศน์เพื่อเอาใจใคร เพราะนั่นเป็นวิธีการของนักการตลาด แต่เราเป็น "ธรรมทูต" ที่ต้องประกาศเพื่อตอบสนอง "ความต้องการลึกๆ ภายใน" ของผู้ฟัง

-กท 1:6 .เปาโล เตือนชาวกาลาเทีย ที่หันเหไปเชื่อข่าวดีอื่น

-กท 1:9 .เปาโล แช่งผู้ที่เทศน์สอนเอาใจผู้ฟัง

-2 ทธ 4:1-5 "จงหนักแน่นมั่นคงในการประกาศพระวาจา พร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและไม่มีโอกาส และจะถึงยุคที่ผู้คนไม่อยากฟังพระวาจา แต่จงอดทนทำงานประกาศข่าวดี"

-ยรม 20:7-8 ความเหนื่อยอ่อนในการประกาศพระยาห์เวห์แบบเยเรมีย์ 

-ยรม 20:9 แต่ความท้อก็ไม่สามารถหยุดประกาศพระวาจาที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจ

-มธ 28:19 เหตุผลที่เราต้องออกไปประกาศข่าวดี "ท่านทั้งหลาย จงออกไป..."

-1คร 9:16 "แต่ในการประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ"

-2คร 5:17 "ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสตเจ้า ผู้นั้นก็เป็นสิ่งสร้างใหม่"

-ยน 5:24 "ผู้ที่วาจาของเรา และความเชื่อจะมีชีวิตนิรันดร"

-อิจฉา = เห็นเขาดี เลยอยากดีเหมือนเขา หรือดีกว่าเขา

-ริษยา = คิดว่าตนเองดีที่สุด และไม่อยากให้ใครดีเท่าเรา หรือดรกว่าเรา

-"จงทำสิ่งที่ถูกต้อง ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก"

-1ทธ 4:13 งานหลักของ "ธรรมทูต" คือ "จงเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์ให้ประชาชนฟัง จงตักเตือนและสั่งสอนพวกเขาจนกว่าข้าพเจ้าจะมาถึง"

-.เปาโล เขียนจดหมายสอนสังฆราชทิโมธี และเน้นให้ประกาศข่าวดี ทั้งสองฉบับ อย่าเพิกเฉยในการประกาศข่าวดี (2ทธ 4:2)

-1ทธ 4:1-6 สาเหตุที่เราต้องทุ่มเทในการประกาศข่าวดี เพราะมีคนกำลังละทิ้งความเชื่อ และหลงไปสนใจคำสอนของปีศาจ

-การไม่ประกาศพระวาจา ทำให้สังคมเสื่อมลง 

-1ทธ 4:4 "ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นสิ่งที่ดี และเราไม่ควรตัดสิ่งใดออกไป แต่ต้องรับด้วยความสำนึกในพระคุณ

-1ทธ 4:10 พระเจ้าเป็นพระเจ้าของผู้เป็น ไม่ใช่ผู้ที่ตายไปแล้ว

-มธ 25:14-30 อุปมาเรื่องเงินตะลันท์ คนใช้คนที่สามปฏิเสธความรับผิดชอบและโยนความผิดตำหนิเจ้านายอีก แต่หากเรารู้ว่าเจ้านายเข้มงวด เราต้องขยันมากขึ้น ไม่ใช่ไปตำหนิ

-พระพรที่มี ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น พระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นไปอีก

-ฟป 4:7,19 พระเจ้าจะทรงตอบแทนอย่างสาสมช่วงที่ 2: การมีประสบการณ์กับพระเจ้า ทำได้อย่างไรบ้าง? (Encounter with Christ)

-การมีประสบการณ์พระเจ้า เป็นเหมือนประสบการณ์มีแฟน ที่สามารถทำทุกอย่างทุ่มเทอุทิศเพื่อเขา คิดถึงเขาตลอดเวลา

-ปัญหาของการไม่พบพระเจ้า คือ "การไม่แสวงหา"

-4 หนทางเพื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้า

1.อาศัยสติปัญญา คิดหาเหตุผล เพื่อพบความฉลาดล้ำเหลือของพระองค์ผ่านทางคำสอนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

2.อาศัยอารมณ์ความรู้สึก เช่น การได้ไปแสวงบุญแล้วพบกับความศรัทธาของผู้คน การขับร้องบทเพลง ฯลฯ

3.อาศัยจิตวิทยา การเข้าใจมนุษย์

4.อาศัยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

-หนทางไหนที่สามารถทำให้เรามีประสบการณ์เข้าใกล้พระเจ้ามากที่สุด ก็ให้ใช้หนทางนั้น

-การตบแก้มขวา ต้องใช้หลังมือ ซึ่งถือเป็นการสบประมาทที่สุด แต่พระเยซูสอนให้ปล่อยวาง ไม่ต้องคิดแค้นเคืองโกรธใดๆ เหมือนที่พระองค์ถูกสบประมาทว่าเป็นเสือผู้หญิง กินและดื่ม แล้วจะไม่มีอะไรทำร้ายเราได้

-คำว่า "พระอาณาจักรจงมาถึง" เป็นการพูดแบบเส้นขนาน(parallel) เช่น กินข้าวกินปลา เป็นสาวเป็นแส้ ฯลฯ ที่มีการอธิบายในตัวเอง

-ใครอยากเป็นใหญ่ จงเป็น "ผู้รับใช้" ใครอยากเป็นที่ 1 จงเป็น "ทาส"

-ในพระคัมภีร์ ไม่มีคำว่า "บาป" เลย มีแต่คำว่า "พลาดเป้า"

-เราต้องแยกระหว่าง "สามารถทำได้"(could) และ "ควรทำ"(should) เช่น อะไรที่ควรทำและสามารถทำได้ จงรีบทำ

-ลก 24:13-35 การเดินทางไปเอมมาอูส: ตัวอย่างการมีประสบการณ์กับพระเจ้า ผ่านทางหนทางต่างๆ เพื่อชีวิตของเราจะได้รับการเติมเต็ม (self-fulfillment) ภายหลังจากพบพระองค์

-ลก 24:25-26 "เจ้าคนเขลาเอ๋ย ใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกกล่าวไว้ พระคริสตเจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้ เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์" เป็นหนึ่งตัวอย่างในการยึดติดตนเอง จนไม่สามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้า

-ฮบ 5:8-9 การอดทนยอมรับความทุกข์จะนำไปสู่ความรอดนิรันดร์ "8ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ 9เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้ว พระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์"

-เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้า เราจะไม่แคร์สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพราะเราจะแคร์แต่คนรักของเราอย่างเดียว

-เฮโรด อากริปปา : สั่งฆ่าทารก

-เฮโรด อาทิปาส : สั่งตัดหัวยอห์น

-กจ 26:1-32 เปาโลปราศรัยต่อกษัตริย์อากริปปา เขาได้รับโอกาสให้แก้ข้อกล่าวหาที่ถูกจับกุม  

-กจ 26:23 ภายหลังประกาศ Kerygma เกิดปฏิกิริยากับผู้ฟังทันที เกือบชักชวนให้อากริปปาเป็นคริสตชนได้แล้ว(กจ 26:28)

-กจ 9 การกลับใจของเปาโล ให้แบบอย่างคริสตชนว่า

1.เราต้องไม่เป็นกลาง เมื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้า เราจะต้องอยู่ฝ่ายพระองค์อย่างเดียว

2.ข้อบ่งชี้ว่าเรามีประสบการณ์กับพระองค์ คือเราจะต้องเคยทุกข์ทรมานเหมือนวัวถีบปฏัก(กจ 26:14) เขาเคยทำบาปอย่างหนัก แต่เมื่อพบพระเจ้าแล้ว เขาจะไม่อยากทำผิดซ้ำสองอีก หรือถ้าหลงผิด ก็จะรู้สึกเสียใจอย่างมาก

3.กจ 9:6 ผู้มีประสบการณ์กับพระเจ้า เขาจะแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า และอยากจะทำแต่พระประสงค์ของพระเจ้าด้วยใจรัก มิใช่ถูกบังคับ

4.กจ 9:20 เมื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้า เราจะอยากทำอยู่อย่างเดียว คือ ประกาศ Kerygma เพียงอย่างเดียว "ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระเยซู"(ฟป 3:8)

5.กจ 9:22 ยิ่งมีประสบการณ์ ยิ่งต้องมั่นใจว่า "พระเยซูเจ้า เป็นพระคริสตเจ้ส" มากยิ่งขึ้นช่วงที่ 3: ชีวิตครอบครัวธรรมทูต

-อฟ 4:4-6 เราต้องมี...

1.กายเดียว

2.จิตเดียว:

3.ความหวังเดียว: ยน 14 คำสัญญาของพระเยซูเจ้า "ใจของท่านอย่าหวั่นไหวเลย เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน"

4.พระเจ้าหนึ่งเดียว:

5.ความเชื่อเดียว:

6.ศีลล้างบาปเดียว: กท 3:26-28 "ทุกท่านเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเยซู"

7.พระบิดาเดียว

-สิ่งสำคัญที่ครอบครัวต้องมี "ความรัก" ความรักจะทำให้ทุกอย่างราบรื่น

-1ยน 2:10 "ผู้ที่รักพี่น้อง ก็ดำรงอยู่ในความสว่าง ไม่มีสิ่งใดจะทำให้ล้มลงได้"

-1ยน 4:20 "ถ้าผู้ใดพูดว่าฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้อง ก็เป็นคนพูดเท็จ"

-ยน 3:16 "พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร" ไม่ได้รักเพียงใครคนใดคนหนึ่ง

-อฟ 4:31 "จงขจัดความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความโกรธ การขู่ตะคอก การนินทาว่าร้าย และความไม่ดีไม่งามทั้งหลาย" เราต้องพยายามแก้ไขความขัดแย้ง เปิดใจคุยกันตรงๆ กล้ารับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ อาจมีขัดแย้งกันบ้าง แต่จะนำไปสู่การพัฒนา

-มีเพียงคนเฉื่อยชาเท่านั้น ที่จะไม่พบความขัดแย้ง

-ความขัดแย้งช่วยให้เรารู้ข้อจำกัดของตนเอง เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์

-มธ 15:18-20 "แต่สิ่งที่ออกมาจากปากนั้นออกมาจากใจ สิ่งเหล่านี้แหละ ทำให้มนุษย์มีมลทิน ใจเป็นที่เกิดของความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การประพฤติผิดทางเพศ การผิดประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย การกระทำเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีมลทิน"

-กจ 15 การแก้ไขความขัดแย้งในเรื่องการเข้าสุหนัต ยากอบเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมหลายฝ่ายมากที่สุด

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ความรัก" เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีพระเจ้าประทับอยู่ในใจ 

ดังนั้น จงรักกันและกันเถิด แล้วพระองค์จะดำรงอยู่ในเรา

อาแมน

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

แม้ที่นี่ยังมีงานอีกมากมาย แต่พระองค์ก็เลือกที่จะไปยังเมืองต่อๆ ไป เพราะยังมีคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอีกมาก

พระวาจาวันนี้สอนให้เราไม่ยึดติดกับบุคคลหรือสถานที่ใดๆ และจงมีใจกว้างที่จะนำพระวาจาไปให้ถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้ยิน

อาแมน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ท่านมายุ่งกับเราทำไม เรารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" นี่คือคำประกาศจากปากของปีศาจ 

ปีศาจยังรู้จักพระเยซูเป็นอย่างดี แล้วเรารู้จักพระองค์มากน้อยเพียงไร? 

อาแมน

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ในบรรดานิกายต่างๆ ของคริสตศาสนา สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกัน คือ "ศีลล้างบาป" เพราะมีบันทึกพิธีนี้ไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

ผลของ "ศีลล้างบาป" ทำให้เรากลายเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า ดังนั้น จงปฏิบัติตนให้สมกับเป็นคนรักของพระองค์เทอญ

อาแมน

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ปราชญ์ทั้ง 3 ท่าน" ในพระวรสารวันนี้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึง "บรรดานานาชาติ" ที่เข้ามานมัสการพระกุมาร 

พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อช่วยชนชาติใดชนชาติหนึ่ง แต่พระองค์ มาเพื่อช่วยชนทุกชาติ พระองค์เป็นของทุกคน

อาแมนบทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

อัศจรรย์แรกที่พระเยซูเจ้าทำ "การเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น" ซึ่งเรามักได้ยินเป็นประจำในช่วงทำนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ให้ข้อคิดสอนใจเราว่า "จงเชื่อฟังพระเจ้า แล้วอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้" ขอโปรดทวีความเชื่อให้กับลูกด้วยเทอญ

อาแมน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ทุกๆ ความคิด คำพูด และการกระทำของพระเยซูเจ้า ล้วนศักดิ์สิทธ์ิและทรงอานุภาพ เพราะ "พระองค์ทรงเป็นบุตรสุดที่รักและที่โปรดปรานของพระเจ้า"

ดังนั้น ความคิด คำพูด และการกระทำของเราก็เช่นเดียวกัน จะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อ เราตระหนักดีว่าเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรัก และพยายามตอบสนองความรักนั้นอย่างดี เพราะความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจาก "พระเจ้าทรงรักเรา"

อาแมน

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"จงตามเรามาเถิด" คำเชื้อเชิญจากพระเยซู ในวันเริ่มต้นปีใหม่ พระองค์ทรงเชิญให้เรามาเรียนรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะรู้จักพระองค์มาบ้างแล้วก็ตาม

ขอให้เราสามารถติดตามพระองค์ไปในทุกๆ วันเทอญ

อาแมน

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

หน้าที่ของ "ยอห์น บัปติสต์" สำเร็จเสร็จสิ้นลง เมื่อได้นำประชาชนไปพบกับ "พระเยซู"

ดังนั้น เราจงทำเหมือนดังเช่นยอห์น ที่จะนำเพื่อนบ้านญาติพี่น้อง มาพบกับพระเยซูเช่นเดียวกัน

อาแมน

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (สามโคก)

คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้พาเด็กๆ และเยาวชน ในชุมชนอำเภอสามโคกไปทัศนศึกษา ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เนื่องในโอกาสวันเด็ก ปี 2017 วันอังคารที่ 3 มกราคม 2017


พระกุมารอวยพร (ชุมชนคลองลาน)

คุณพ่ออาเดรียโน และพี่น้องสัตบุรุษ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตชนในจังหวัดกำแพงเพชร (ชนเผ่าลาหู่) พร้อมทั้งอวยพรและจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2016 - 3 มกราคม 2017

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน