วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"จงตามเรามาเถิด" คำเชื้อเชิญจากพระเยซู ในวันเริ่มต้นปีใหม่ พระองค์ทรงเชิญให้เรามาเรียนรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะรู้จักพระองค์มาบ้างแล้วก็ตาม

ขอให้เราสามารถติดตามพระองค์ไปในทุกๆ วันเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น