วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"อัครสาวก 12 คน" ถูกเรียกมาซึมซับชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อจะนำไปประกาศให้แก่นานาชาติรับรู้ถึงหนทางความรอดพ้น

ขอให้เราได้ทำหน้าที่เหมือนบรรดาอัครสาวกด้วยเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น