วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ปราชญ์ทั้ง 3 ท่าน" ในพระวรสารวันนี้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึง "บรรดานานาชาติ" ที่เข้ามานมัสการพระกุมาร 

พระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อช่วยชนชาติใดชนชาติหนึ่ง แต่พระองค์ มาเพื่อช่วยชนทุกชาติ พระองค์เป็นของทุกคน

อาแมน



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น