วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

อัศจรรย์แรกที่พระเยซูเจ้าทำ "การเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น" ซึ่งเรามักได้ยินเป็นประจำในช่วงทำนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

ให้ข้อคิดสอนใจเราว่า "จงเชื่อฟังพระเจ้า แล้วอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้" ขอโปรดทวีความเชื่อให้กับลูกด้วยเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น