วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิถีชุมชนวัด (BEC)

วัดนักบุญมาร์โก ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม "วิถีชุมชนวัด" (BEC) ของวีดในเขตการปกครองที่ 2 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016  ณ วัดฟาติมา ดินแดง
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการ "เห็ดสร้างรายได้"

"วัดนักบุญมาร์โก" ร่วมกับ "ฝ่ายสังคม แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ" ส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยการจัดศึกษาดูงานและลงมือเพาะเห็ด ภายใต้โครงการ "เห็ดสร้างรายได้"

"ป้าน้อยหน่า" ผู้เข้าร่วมโครงการ "เห็ดสร้างรายได้" ขอแสดงความยินดีกับผลผลิตรุ่นแรก 👏 และขอบคุณที่จะนำมาถวายแด่พระเจ้า 🙏 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการฝึกทักษะฟุตบอล "St.Mark Academy Football Club"

วัดนักบุญมาร์โก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ "St.Mark Academy Football Club" สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกเดือน (บ่ายวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการกีฬา และดึงความสนใจให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ 


วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มเยาวชน "วัดนักบุญมาร์โก" เยี่ยมน้องๆ บ้านหทัยการุณย์

กลุ่มเยาวชน "วัดนักบุญมาร์โก" เดินทางไปเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมให้น้องๆ บ้านหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:00-16:30 น.วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 
จัดกิจกรรมวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชน 
ภายใต้ชื่อโครงการ "St.Mark Academy" 
เพื่อประกาศข่าวดีแก่บรรดาเด็กและเยาวชน 

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 
มีเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 70 คน 

ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ คลองหลวง ได้นำนักเรียนจำนวน 30 คน มาเป็นผู้นำกิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ให้น้องๆ ในช่วงเช้า และทีมงาน "St.Mark Academy" ได้นำเล่นกีฬาในช่วงบ่าย 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้มากมาย