วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการฝึกทักษะฟุตบอล "St.Mark Academy Football Club"

วัดนักบุญมาร์โก จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ "St.Mark Academy Football Club" สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นประจำทุกเดือน (บ่ายวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการกีฬา และดึงความสนใจให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น