วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 
จัดกิจกรรมวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชน 
ภายใต้ชื่อโครงการ "St.Mark Academy" 
เพื่อประกาศข่าวดีแก่บรรดาเด็กและเยาวชน 

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 
มีเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 70 คน 

ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ คลองหลวง ได้นำนักเรียนจำนวน 30 คน มาเป็นผู้นำกิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ให้น้องๆ ในช่วงเช้า และทีมงาน "St.Mark Academy" ได้นำเล่นกีฬาในช่วงบ่าย 

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยความรู้มากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น