วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (อ.สามโคก)

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017 คุณอ๊อฟและเพื่อนชาวฮ่องกง ได้มาเลี้ยงอาหารเด็กๆ ในช่วงกิจกรรมตอนเย็นที่บ้านพระเมตตา (อ.สามโคก) ขอขอบคุณและขอพระตอบแทนน้ำใจดีของท่าน


มิสซา โดย พระสงฆ์ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 คุณพ่อเปโตร ศิริชัย พุดษา (อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ) ได้มาประกอบพิธีมิสซา และอวยพรสัตบุรุษวัดนักบุญมาร์โก หลังพิธีมิสซามีการทานอาหารร่วมกัน 

ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรสัตบุรุษผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มาช่วยงานในครั้งนี้