วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

วัดนักบุญมาร์โก จัดพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก สำหรับเด็กนักเรียนคำสอน ที่ได้ผ่านการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน "ค่ายเมษาฯ มาร์โก 2017" วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 เวลา 9:00 น. มีเด็กที่ได้รับศีลฯ ทั้งหมด 9 คน และยังเป็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้ขอบคุณบราเดอร์กอล์ฟและบราเดอร์บุ๊ค ที่ได้มาสอนคำสอนในปีนี้ด้วย
พิธีโปรดศีลกำลัง เขต 2

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 เวลา 10:00 น. วัดนักบุญมาร์โก เป็นเจ้าภาพจัดพิธีโปรดศีลกำลังเด็กนักเรียนคำสอน วัดในเขต 2 โดยมี คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (อุปสังฆราช) มาเป็นประธานในพิธีฯ มีผู้รับศีลกำลังที่งสิ้น 61 คน


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

บ้านพระเมตตา (อ.สามโคก) จัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2017 ณ โอเอซีส ซี เวิลด์ จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้จักตนเองดีมากยิ่งขึ้น ผ่านมางการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 คน และทีมงาน 4 คนวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017 เวลา 11:00-14:00 น. คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เขตชุมชนไพร่ฟ้า 


วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

สกู๊ปข่าว จากหนังสือพิมพ์ "บางกอกโพสต์"

สกู๊ปข่าว จากหนังสือพิมพ์ "บางกอกโพสต์" (Bangkok Post) สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก "คุณพ่ออาเดรียโน เปโลซิน" 

งานฉลองวัดนักบุญมาร์โก ปี 2017

วัดนักบุญมาร์โก จัดงานฉลองประจำปี ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017 เวลา 10:00 น. โดยมี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 

มีผู้มาร่วมงานฉลองวัดในปีนี้จำนวนประมาณ 400 คน และยังมีการแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย
(ฟุตบอล และ วอลเลย์บอล)