วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บ้านพระเมตตา(ลาดหลุมแก้ว)

พี่ฝนและทีมงานบ้านพระเมตตา(ลาดหลุมแก้ว) ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 
ณ สวนสมเด็จ อ.ปากเกร็ด 

บ้านพระเมตตา(สามโคก)

ป้าวันดีและทีมงานบ้านพระเมตตา(สามโคก) ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 
ณ ชุมชนวัดสะแก อ.สามโคก
 

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด"

เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด" 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2016
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร"

เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร" 
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดนักบุญยอแซฟ"

เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา" 
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน "ซ้อมขับร้อง"

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่ายคำสอนขึ้นเพื่อ "ถ่ายทอดความเชื่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง" และสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพิธีกรรมชาวคริสต์ คือ "การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า" 


เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดพระแม่สกลสงเคราะห์"


เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง" 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016