วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมแสวงบุญ 4 วัด 4 สังฆมณฑล

กลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญมาร์โก 
เข้าร่วมโครงการ "แสวงบุญ 4 วัด 4 สังฆมณฑล" 
ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ เขต 2 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
(วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016)


1.วัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี 
(สังฆมณฑลนครสวรรค์)

2.วัดบุญราศีนิโคลัส เขาใหญ่
(สังฆมณฑลนครราชสีมา)
3.วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
(อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
4.วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า
(สังฆมณฑลจันทบุรี)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น