วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร"

เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร" 
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น