วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน "ซ้อมขับร้อง"

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่ายคำสอนขึ้นเพื่อ "ถ่ายทอดความเชื่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง" และสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพิธีกรรมชาวคริสต์ คือ "การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า" 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น