วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กคำสอน แสวงบุญ "วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด"

เด็กนักเรียนคำสอนวัดนักบุญมาร์โก 
เดินทางไปแสวงบุญ 
"วัดพระแม่มหาการุณย์ ปากเกร็ด" 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2016
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น