วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ค่ายคำสอน "ตุลาฯ มาร์โก" ปี 2016

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่ายคำสอน 
"ตุลาฯ มาร์โก" 
เพื่อให้ความรู้คำสอนสำหรับเด็กและเยาวชน 
ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2016ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น