วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บ้านพระเมตตา(ลาดหลุมแก้ว)

พี่ฝนและทีมงานบ้านพระเมตตา(ลาดหลุมแก้ว) ร่วมกันจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 
ณ สวนสมเด็จ อ.ปากเกร็ด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น