วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017 เวลา 11:00-14:00 น. คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เขตชุมชนไพร่ฟ้า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น