วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ค่าย "เรียนรู้จักความจริง" (อ.สามโคก)

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่าย "เรียนรู้จักความจริง ที่โรงเรียนไม่มีสอน" สำหรับเด็กๆ และเยาวชน ในเขตอำเภอสามโคก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน 2017 เวลา 9:15-14:00 น. ณ บ้านพระเมตตา สามโคก 

การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้มาเรียนรู้จักความจริงสูงสุด คือ "พระเยซูเจ้า"
2.เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาปิดเทอม

หลักสูตรที่ใช้สอน: สมุดแบบเรียนพระคัมภีร์ (ที่จัดทำโดย แผนกพระคัมภีร์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น