วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

พิธีโปรดศีลกำลัง เขต 2

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 เวลา 10:00 น. วัดนักบุญมาร์โก เป็นเจ้าภาพจัดพิธีโปรดศีลกำลังเด็กนักเรียนคำสอน วัดในเขต 2 โดยมี คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (อุปสังฆราช) มาเป็นประธานในพิธีฯ มีผู้รับศีลกำลังที่งสิ้น 61 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น