วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

กีฬาเด็กนักเรียนคำสอน ครั้งที่ 1

วัดนักบุญมาร์โก เป็นเจ้าภาพจัดงาน "กีฬานักเรียนคำสอน ครั้งที่ 1" วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2017 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเด็กและเยาวชน
2.เพื่อรวมเด็กและเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อดึงเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลสิ่งเสพติดทุกประเภท
4.เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าแก่เด็กและเยาวชนผ่านทางกีฬา

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 250-300 คน 

ฟุตบอลชาย (อายุไม่เกิน 15 ปี)

1.St.Mark Academy 1 (โค้ชชาตรี)

2.St.Mark Academy 2 (โค้ชเก่ง) 🏆

3.แม่พระฟาติมา ดินแดง

4.วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

5.วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

6.วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

7.วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

8.วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

9.วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

10.วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

11.วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

12.วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

13.ชุมชนคลองเตย (พ่ออเล็กซ์)


แชร์บอลหญิง (อายุไม่เกิน 15 ปี)

1.แม่พระฟาติมา ดินแดง

2.วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 🏆

3.วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

4.วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

5.วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่


วอลเลย์บอล

1.St.Mark Academy (โค้ชป๊อบ)

2.ฟาติมา

3.โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ เมืองทอง 🏆

4.วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น