วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิถีชุมชนวัด (BEC)

วัดนักบุญมาร์โก ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม "วิถีชุมชนวัด" (BEC) ของวีดในเขตการปกครองที่ 2 แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016  ณ วัดฟาติมา ดินแดง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น