วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงการ "เห็ดสร้างรายได้"

"วัดนักบุญมาร์โก" ร่วมกับ "ฝ่ายสังคม แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ" ส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยการจัดศึกษาดูงานและลงมือเพาะเห็ด ภายใต้โครงการ "เห็ดสร้างรายได้"

"ป้าน้อยหน่า" ผู้เข้าร่วมโครงการ "เห็ดสร้างรายได้" ขอแสดงความยินดีกับผลผลิตรุ่นแรก 👏 และขอบคุณที่จะนำมาถวายแด่พระเจ้า 🙏 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น