วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ไบค์ ฟอร์ ไคร้สท์" ครั้งที่ 1

"จงไปประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ" (มาระโก 16:19) นี่คือพระบัญชาพระเยซูเจ้า ที่คริสตชนทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามในทุกยุคทุกสมัย


กลุ่มนักปั่นจักรยานคาทอลิก อยากกระตุ้นจิตตารมย์แห่งการประกาศข่าวดี ให้คริสตชนตอบสนองพระบัญชาของพระองค์ จึงจัดกิจกรรม "ไบค์ ฟอร์ ไคร้สท์" ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017  สนามงานประกาศข่าวดีวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 


วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคาทอลิกที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน

2.เพื่อนำรายได้จากงานปั่นจักรยานในครั้งนี้มอบให้คณะธรรมฑูตไทยใช้ในการประกาศข่าวดี

3.เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ


โอกาสนี้กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานปั่นจักรยานและมอบรางวัลในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น