วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 "ครูแคท" (ผู้รับผิดชอบงานประกาศช่าวดีชุมชนไพร่ฟ้า) และ "พี่เต้" (อาสาสมัคร) ได้เริ่มกิจกรรม "เรียนรู้คุณธรรม ผ่านภาพยนตร์" ที่บ้านพระเมตตา (ชุมชนเคหะไพร่ฟ้า) ในช่วงเวลาเย็นวันศุกร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น