วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มิสซา โดย พระสงฆ์ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:00-12:00 น. คุณพ่อวรัญญู นางาม, คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ, และคุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม (พระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) มาทำมิสซาที่วัดนักบุญมาร์โก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น