วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเด็กช่วยมิสซา

วัดนักบุญมาร์โก ส่งเด็กช่วยมิสซาเข้ารับการอบรม "ผู้ช่วยพิธีกรรม" ร่วมกับกลุ่มเด็กช่วยมิสซาวัดเซนต์หลุยส์ สาทร วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017 เวลา 9:00-13:00 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น