วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มผู้สุงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญมาร์โก เดินทางไปร่วมงาน "ชุมนุมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล" ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2017 (เวลา 10:30-13:00 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น