วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนรอบวัดนักบุญมาร์โก ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ภายใต้ชื่อโครงการ "St.Mark Academy" เพื่อประกาศข่าวดีแก่บรรดาเด็กและเยาวชน ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น