วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการ "อ่านออก & เขียนได้"

วัดนักบุญมาร์โก ร่วมมือกับ ฝ่ายสังคมแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (แผนกผู้ยากไร้) เล็งเห็นถึงปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จึงจัดให้มีการสอนภาษาไทยแก่ผู้สนใจ

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12:00-13:00 น. จะไปสอนในโรงงานต่อไม้บริเวณรอบชุมชนวัดนักบุญมาร์โก สอนโดย คุณครูลมหวล ศรีสิงห์ (ยายดาว) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น