วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มเยาวชน "วัดนักบุญมาร์โก" เยี่ยมน้องๆ บ้านหทัยการุณย์

กลุ่มเยาวชน "วัดนักบุญมาร์โก" เดินทางไปเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมให้น้องๆ บ้านหทัยการุณย์ ฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 เวลา 14:00-16:30 น.

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้หัวข้อ  "คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรัก" (Christmas is a time of love)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น