วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พระกุมารอวยพร (บ้านป้าใจและเกาะปิ้ง)

คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษ ได้นำพระกุมารไปอวยพรป้าใจ และพี่น้องต่างความเชื่อในชุมชนเกาะปิ้ง วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016

ขอขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ในโอกาสนี้ด้วย ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น