วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สภาอภิบาลฯ ร่วมงาน Sanctification Day

ประธานสภาอภิบาลและตัวแทนคณะกรรมการฯ วัดนักบุญมาร์โก เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองศาสนามพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2016 เวลา 16:00-17:45 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น