วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

หนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า ถูกนำมาใช้ในการเริ่มต้น "แผนการณ์ไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปและความตาย" 

แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่เริ่มตั้งแต่อับราฮัมต่อเนื่องมาถึงสมัยพระเยซูเจ้า และจะส่งผลมาถึงเราทุกคนในสมัยนี้

ขอให้ลูกเป็นผู้หนึ่ง ที่จะได้รับผลแห่งการไถ่ให้รอดพ้นนี้ด้วยเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น