วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กลุ่มนักขับร้อง "ภารกิจสะกิดแรงบันดาลใจ"

กลุ่มนักขับร้องวัดนักบุญมาร์โก ได้ออกเดินทางสู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เพื่อรับแรงบันดาลใจจากมาเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และน้องๆ ในการร้องเพลงประสานเสียง ตั้งแต่วันที่ 25-28 ธันวาคม 2016

มีผู้เข้าร่วมภารกิจจำนวนทั้งสิ้น 12 คน นำทีมโดย คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) 

นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได้ออกเยี่ยมเยียนและร้องเพลงอวยพรโอกาสคริสต์มาส ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น